• Publicado o NOF (Normas de Organización e Funcionamento) e o PEC (Proxecto Educativo do Centro) para o curso 2018-19. Dispoñibles no menú O Centro/Documentación
  • Publicadas as Programacións ou mínimos esixibles de todos os departamentos e materias para o curso 2018-19 (dispoñible no menú Alumnado/Documentación e tamén en cada Departamento


Escondido:
Escondido:

Publicado o luns, 6 de abril de 2015:

Concerto: Attacca Quartet


Amy Schroeder (violín)
Keiko Tokunaga (violin)
Luke Fleming (viola)
Andrew Yee (violonchelo)


  • F.J. Haydn - Cuarteto nº 55 en Re Maior Op. 71 nº2 
  • John Adams - Selections from John's Book of Alleged Dances - Finale from String Quartet L. v. 
  • Beethoven - Cuarteto nº 12 en Mi b maior, Op. 127  

10 de abril 20:30 h - Círculo das Artes
Gratuito para os alumnos do CMUS presentando o carnet do centro.