• Publicado o NOF (Normas de Organización e Funcionamento) e o PEC (Proxecto Educativo do Centro) para o curso 2018-19. Dispoñibles no menú O Centro/Documentación
  • Publicadas as Programacións ou mínimos esixibles de todos os departamentos e materias para o curso 2018-19 (dispoñible no menú Alumnado/Documentación e tamén en cada Departamento


Escondido:
Escondido:

Publicado o sábado, 21 de marzo de 2015:

Concerto da Filharmonía

AllinaREAL FILHARMONÍA DE GALICIA

Alina Pogostkina, violín
Andrew Gourlay, director


  • F. J. Haydn, Sinfonía nº 49 en Fa menor “A Paixón”
  • L. v. Beethoven, Romanza para violín nº 2 en Fa maior, op. 50
  • J. Sibelius, 6 Humoresques para violín e orquesta


Concerto gratuito para os alumnos presentando o carnet do centro