Escondido:

Publicado o luns, 1 de decembro de 2014:

Yes, we Bach!