• Publicado o NOF (Normas de Organización e Funcionamento) e o PEC (Proxecto Educativo do Centro) para o curso 2018-19. Dispoñibles no menú O Centro/Documentación
  • Publicadas as Programacións ou mínimos esixibles de todos os departamentos e materias para o curso 2018-19 (dispoñible no menú Alumnado/Documentación e tamén en cada Departamento


Escondido:
Escondido:

Publicado o xoves, 31 de xullo de 2014:

Alumnos de novo acceso ao centro

O día 10 de setembro publicaranse as listaxes de:
  • Alumnos/as admitidos/as que non tiveron que realizar probas de acceso.
  • Alumnos/as que obtiveron praza e realizaron proba de acceso a 2º,3º e 4º de Grao Elemental e 2º, 3º, 4º, 5º e 6º de Grao Profesional.
  • Aspirantes a 1º de Grao Elemental aos que se lles adxudicou especialidade o día 9 de setembro

O Prazo de Matrícula para estes alumnos será os días 11 e 12 de setembro.