• Toda a información das Probas de Acceso ao curso 2023-2024 aquí 

Calquera dúbida ou xestión administrativa deberá ser remitida a cmus.lugo@edu.xunta.es

 

Publicado o mércores, 25 de xuño de 2014:

Proba de Acceso a 1º GE: Adxudicacións 2ª volta

Listaxes das adxudicacións da 2ª volta das Probas de Acceso a 1º de Grao Elemental:
  • Relación de aspirantes con praza na 2ª volta: Listaxe 1
  • Relación de aspirantes en lista de espera que cambiaron de especialidade na 2ª volta: Listaxe 2
  • Relación de aspirantes en lista de espera pola especialidade inicialmente solicitada: Listaxe 3
  • Relación de aspirantes que non asistiron á reunión do día 24 de xuño de 2014, e quedan en lista de espera para poder optar a unha praza na 3ª volta a celebrar no mes de setembro (comunicarase día e hora coa debida antelación): Listaxe 4