• Horario de oficina de 9:15 a 13:30 h
Escondido:

Publicado o xoves, 29 de maio de 2014:

Tribunáis e Datas das Probas de Acceso

Relación dos membros dos Tribunáis e das Datas das Probas de Acceso a 1º de Grao Elemental e Profesional: