• Actualizada a documentación das Probas de Acceso 2019-20

AVISO IMPORTANTE:

Debido ao virus Covid-19 e seguindo instrucións da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional toda a actividade lectiva de este centro, queda suspendida ata novo aviso.

Medidas preventivas: Os servizos de Biblioteca e de préstamo de aulas e cabinas de estudo quedan suspendidos.

Acláración: O concurso de debuxo e o certame creativo tamén están cancelados.Publicado o xoves, 6 de febreiro de 2014:

Cuarteto de clarinete e cordas Scherzando

O Departamento de Vento Madeira organiza unha actividade extraescolar para asistir ao concerto organizado pola Sociedade Filarmónica de Lugo o Luns 17 de febreiro ás 20:30 a cargo do Cuarteto de clarinete e cordas Scherzando.


(a entrada e gratuita para os alumnos do centro)


W.A. Mozart - Cuarteto nº 1, Op. 79 kv.317d

F. Schubert - Trío para cordas en Si b M, nº 1, D.471

B. Crusell - Cuarteto nº 1, Op. 2 en Mi b M Image

Marta Sancho Andrés, clarinete
Marta Vélez Pérez, violín
David López López, viola
Álvaro Quintanilla Marful, violoncello