• Publicado o NOF (Normas de Organización e Funcionamento) e o PEC (Proxecto Educativo do Centro) para o curso 2018-19. Dispoñibles no menú O Centro/Documentación
  • Publicadas as Programacións ou mínimos esixibles de todos os departamentos e materias para o curso 2018-19 (dispoñible no menú Alumnado/Documentación e tamén en cada Departamento


Escondido:
Escondido:

Publicado o xoves, 6 de febreiro de 2014:

Cuarteto de clarinete e cordas Scherzando

O Departamento de Vento Madeira organiza unha actividade extraescolar para asistir ao concerto organizado pola Sociedade Filarmónica de Lugo o Luns 17 de febreiro ás 20:30 a cargo do Cuarteto de clarinete e cordas Scherzando.


(a entrada e gratuita para os alumnos do centro)


W.A. Mozart - Cuarteto nº 1, Op. 79 kv.317d

F. Schubert - Trío para cordas en Si b M, nº 1, D.471

B. Crusell - Cuarteto nº 1, Op. 2 en Mi b M Image

Marta Sancho Andrés, clarinete
Marta Vélez Pérez, violín
David López López, viola
Álvaro Quintanilla Marful, violoncello