• Actualizada a documentación das Probas de Acceso 2019-20

AVISO IMPORTANTE:

Debido ao virus Covid-19 e seguindo instrucións da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional toda a actividade lectiva de este centro, queda suspendida ata novo aviso.

Medidas preventivas: Os servizos de Biblioteca e de préstamo de aulas e cabinas de estudo quedan suspendidos.

Acláración: O concurso de debuxo e o certame creativo tamén están cancelados.Publicado o luns, 10 de febreiro de 2014:

6 e 7 de marzo días non lectivos

O Calendario Escolar 2013/14 publicado pola Consellería de Educación, sinala os días 3, 4 e 5 de Marzo como as Vacacións de Entroido.

Asemade os días 6 e 7 de marzo tampouco haberá clase por ser elexidos como días non lectivos polo centro.

Polo tanto non haberá clase en toda esa semana. As clases reanudaránse o luns día 10 de Marzo.

Non obstante o centro permanecerá aberto nas dependencias administrativas toda esa semana de 9 a 14 horas, exceptuando o martes 4 que estará pechado.