• Publicado o NOF (Normas de Organización e Funcionamento) e o PEC (Proxecto Educativo do Centro) para o curso 2018-19. Dispoñibles no menú O Centro/Documentación
  • Publicadas as Programacións ou mínimos esixibles de todos os departamentos e materias para o curso 2018-19 (dispoñible no menú Alumnado/Documentación e tamén en cada Departamento


Escondido:
Escondido:

Publicado o luns, 10 de febreiro de 2014:

6 e 7 de marzo días non lectivos

O Calendario Escolar 2013/14 publicado pola Consellería de Educación, sinala os días 3, 4 e 5 de Marzo como as Vacacións de Entroido.

Asemade os días 6 e 7 de marzo tampouco haberá clase por ser elexidos como días non lectivos polo centro.

Polo tanto non haberá clase en toda esa semana. As clases reanudaránse o luns día 10 de Marzo.

Non obstante o centro permanecerá aberto nas dependencias administrativas toda esa semana de 9 a 14 horas, exceptuando o martes 4 que estará pechado.