• Publicado o NOF (Normas de Organización e Funcionamento) e o PEC (Proxecto Educativo do Centro) para o curso 2018-19. Dispoñibles no menú O Centro/Documentación
  • Publicadas as Programacións ou mínimos esixibles de todos os departamentos e materias para o curso 2018-19 (dispoñible no menú Alumnado/Documentación e tamén en cada Departamento


Escondido:
Escondido:

Publicado o mércores, 15 de xaneiro de 2014:

Cursiño de Tango

Este fin de semán 18 e 19 de xaneiro celebrarase un Cursiño de Tango no CMUS

horario:

  • Sábado 18 de 11 a 14 horas e de 16 a 19 horas 
  • Domingo 19 de 11 a 14 horas e de 16 a 19 horas, e posible concerto ás 19 horas no auditorio
(Posible modificación do horario o domingo)

Obras que se traballarán no curso: Corralera (Anselmo Aieta), Chau París (Astor Piazzolla), Pertenencia