• ...

Calquera dúbida ou xestión administrativa deberá ser remitida a cmus.lugo@edu.xunta.es


Publicado o venres, 23 de outubro de 2020:

Contas institucionais do alumnado: Google Suite para Centros Educativos

Prezadas familias.

Este curso 2020-2021 o centro ten prevista a incorporación da plataforma educativa G.Suite para Centros Educativos de Google como recurso para achegar ferramentas dixitais á nosa práctica docente e dotar dun contorno virtual no que poder desenvolver unha ensinanza remota indispensable na actual situación sanitaria.


G.Suite, que está mudando a súa denominación por Google Workspace, aporta un conxunto de ferramentas dixitais que inclúe o xestor de correo electrónico Gmail, o de eventos Calendar, Meet como recurso para desenvolver videoconferencias, o servizo de almacenamento Drive, Chat como recurso de mensaxería instantánea e, como aplicación relevante, a creación de aulas virtuais a través de Classroom. A salientable vantaxe desta suite que ofrece Google aos centros educativos é a integración de todas as súas aplicacións ademais da notable experiencia de usuario e a constante actualización da plataforma.


A incorporación de G.Suite no noso centro e o emprego das súas aplicacións polo profesorado e alumnado precisa da participación deste último como integrante da plataforma empregando a correspondente conta de usuario creada a propósito. Desta maneira, e despois da necesaria aceptación por parte de cada familia, cada alumno e alumna do centro poderá dispor dunha conta de usuario coa que interactuará nas aulas virtuais do centro e manexará as diferentes aplicacións da plataforma. Nesta conta figurará o nome e apelidos da persoa seguido do dominio @cmusxoanmonteslugo.edu.es. Cómpre sinalar que esta conta soamente será empregada no contexto académico do conservatorio e para as diferentes interaccións de carácter didáctico.


Para poder utilizar e disfrutar dos servizos da plataforma G.Suite, os usuarios deben coñecer e aceptar a:


Política de uso das contas G.Suite do CMUS Xoán Montes


A aceptación da participación en G.Suite por parte das familias á que facíamos referencia no párrafo anterior, precisa da sinatura do Acordo de conformidade coa política de uso de contas G.Suite. A partir de hoxe venres é posible achegarse á conserxería do conservatorio e asinar este acordo.


No caso do alumnado maior de 14 anos será o propio alumno ou alumna quen asine o documento de conformidade. En canto aos menores de 14 anos será a nai, pai ou titor legal quen leve a cabo esta acción. A entrega dos datos de acceso da conta será presencial na conserxería.


Cómpre engadir que aproveitando esta visita ao centro será posible asinar ao mesmo tempo a autorización sobre o uso da imaxe do alumnado, a declaración responsable COVID-19 e cubrir unha enquisa TIC.


Pode revisar estes documentos nas seguintes ligazóns:

Agardamos que, ao marxe da actual situación sanitaria e os seus requirimentos en canto á ensinanza telemática, a incorporación destes recursos dixitais achegue unha mellora útil á nosa práctica docente e ao noso centro como institución académica.
Un saúdo. O equipo directivo

Publicado o xoves, 22 de outubro de 2020:

Nota informativa sobre os casos de positivo na covid no centro

Prezadas familias.

Despois da natural propagación de información acerca dos primeiros casos positivos en covid no noso centro, aprema unha comunicación á comunidade educativa para aclarar este novo contexto.

Como xa teredes escoitado, producíronse xa os primeiros casos de positivo en covid no centro. O primeiro que cómpre dicir é que cada un dos casos, os que xa se produciron e os que poidan producirse, son tratados de xeito particular pola Xefatura Territorial de Sanidade e máis por nós para concretar as medidas precisas a tomar. En todo caso, calquera decisión sobre as medidas a tratar será tomada sempre e soamente polas autoridades sanitarias sen a nosa intervención, por outra parte, como corresponde.

É preciso apuntar que, respecto ás medidas a tomar a partir da detección dun positivo, estas poden ser moi diferentes en casos, para os non profesionais, aparentemente semellantes. Resulta posible que un grupo deba illarse no seu conxunto ou nunha parte, ou que soamente sexa obxecto, tamén no seu conxunto ou nunha parte, dun cribado e dunha proba como medida de precaución.

Se as autoridades sanitarias encargadas de valorar os casos positivos nos centros educativos deciden calquera das combinacións en canto ás medidas, por exemplo proba pero non corentena, non corresponde máis acción nin maior consideración.

A corentena dunha persoa debe producirse soamente cando así o indiquen as autoridades sanitarias competentes respecto á covid e os centros educativos. Procurando unha reiteración necesaria neste caso, insistimos en que as medidas determinadas para os casos dados no centro forman parte das medidas previstas en estas situacións. Será posible, polo tanto, que as medidas adoptadas sexan un cribado cunha proba, sen corentena, de tratarse dunha consideración de baixo risco e non sospeita de contaxio, e todo, soamente, como unha precaución.

Cómpre engadir respecto á información achegada á comunidade educativa, que esta será sempre a necesaria e adecuada a cada caso sendo diferente o grao de información proporcionada ás persoas afectadas, profesorado, alumnado e familias dos grupos, que ao resto da comunidade. 

Diante de calquera dúbida ou inquedanza ao respecto de todo este asunto consultade sen vacilar ao equipo covid ou ao equipo directivo.

Un saúdo.

A dirección.

Publicado o martes, 20 de outubro de 2020:

Comezo das clases de Historia da Música

Xa temos nova profesora de Historia da Música: Alba Flete Giraldo

As clases comezan hoxe día 20 de outubro. 

Publicado o xoves, 15 de outubro de 2020:

Publicación de grupos e horarios de Conxunto e Música de cámara

Grupos e horarios das materias de Conxunto e Música de cámara do curso 2020-2021

Horarios Conxunto e Música de cámara

Publicado o martes, 13 de outubro de 2020:

Plan covid

Achegamos o plan covid nunha primeira versión básica para comezar a docencia neste curso. No documento precísase o equipo covid, o acceso ao edificio, o desenvolvemento das diferentes materias ou a xestión de gromos. Esperamos actualizar o plan segundo a concreción aínda pendente dunha parte do horario e máis dalgúns aspectos, sen dúbida, necesarios no documento.

Plan covid 2020-2021, versión do 13 de outubro

Aprazamento do comezo das clases nas materias de Historia de música e Musicoloxía

Agardando a adxudicación do profesor ou profesora de Historia da Música e Musicoloxía, aprázase polo momento o comezo das clases destas dúas materias.

Actualización de grupos de materias colectivas co profesorado adxudicado

Achéganse as listaxes das diferentes materias colectivas do grao elemental e profesional, agás a materia de Historia da Música, Musicoloxía e as agrupacións, co seu profesorado adxudicado.

Linguaxe musical e Educación auditiva e vocal

Harmonía

Novas tecnoloxías aplicadas á música

Análise

Composición

Interpretación

Improvisación

Iniciación ao Jazz

Música tradicional galega

Actualización dos horarios de Harmonía e Música tradicional galega

Actualización dos horarios das materias de Harmonía e máis Música tradicional galega.

O grupo E da materia de Harmonía no terceiro curso do grao profesional modifica o día e máis o espazo sendo agora os Venres, de 18:00 a 20:00, na aula 2.4.

O grupo B da materia optativa de Música tradicional galega modifica o seu horario que será os xoves de 19:00 a 20:00. Ámbolos dous grupos da materia terán como espazo a aula B.4

Harmonía, horarios

Música tradicional galega, horarios

Horarios da materia de Música tradicional galega

Grupos e horarios da materia optativa Música tradicional galega.


Música tradicional galega, horarios

Publicado o venres, 9 de outubro de 2020:

Novo acceso ao calendario informativo do centro:

Pódese acceder a toda a información actualizada no enlace da esquerda da web:Si o desexa pódese integrar co seu calendario de google a través do enlace que hai abaixo do mesmo: