• Novo enlace da aula virtual do centro no lateral dereito da web  

Calquera dúbida ou xestión administrativa deberá ser remitida a cmus.lugo@edu.xunta.es

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicado o luns, 29 de novembro de 2021:

Publicación das programacións didácticas

Infórmase a toda a comunidade educativa que están dispoñibles para a súa consulta e descarga as programacións didácticas correspondentes ás diferentes materias. As ligazóns aos documentos atópanse nos espazos adicados a cada departamento didáctico no menú da esquerda. Lembramos ademais que as programacións didácticas recollen sempre os mínimos esixibles e criterios de cualificación correspondentes a cada curso e materia.

Sólidos e líquidos II

O sábado 4 de decembro seguirá a súa andaina o IX Ciclo de Música Contemporánea de Lugo MIHLSons-XXI.


Ás 18:30h terá lugar un concerto a cargo do IXOR Cuarteto de saxofóns baixo a dirección musical de Pablo Coello e formado por David Luís García (soprano), Diego Garrigo (alto), Efrén Soto (tenor) e Sérgio Piñeiro (barítono).

Interpretarán o seguinte programa:

CHRISTOPH PENDERECKI Quartett (1993) (arranxo: Harry Kinross-White, 1999)
JACOBO GASPAR Figuras con sólidos e líquidos (2017) 
ROBIN HOFFMAN Der blutige Schaffner (1996)

Publicado o luns, 22 de novembro de 2021:

Aviso para o público asistente a actividades no CMUS

O público accederá ó conservatorio dende o exterior pola porta da planta baixa situada na parte dereita da fachada, agás as persoas que presenten mobilidade reducida.

O acceso ó auditorio será únicamente a través da porta situada na planta 1.

Levarase un rexistro do público asistente (profesorado de garda).

As persoas asistentes terán que ter en todo momento a máscara colocada correctamente na faciana.

O público sentarase  ocupando as cadeiras de maneira alterna.

As persoas dunha mesma unidade familiar poderán sentarse xuntos sempre que se poida manter a distancia de seguridade con resto de público. De facer isto, preferiblemente será nas cadeiras dos extremos de cada ringleira.

As portas de acceso para o público estarán abertas 5 minutos antes da hora estipulada para o comezo da actividade. 

Una vez comezada actividade non se permitirá o acceso de público.


O Equipo Covid


Publicado o martes, 16 de novembro de 2021:

Actividades Sta. Icía

O luns día 22 de Novembro celebraremos o día de Sta Icía con diversas actividades no auditorio do noso conservatorio.

Dende as 17:00 horas, tanto alumnado como profesorado serán protagonistas da nosa celebración.

Celébrao con nós!!

Publicado o luns, 15 de novembro de 2021:

The Falls Flight

O domingo 28 novembro seguirá a súa andaina o IX Ciclo de Música Contemporánea de Lugo MIHLSons-XXI


Ás 17:30h terá lugar unha charla didáctica no MIHL a cargo de Sisco Aparici e Juanjo Llopico como relatores.


Unha vez rematada esta charla didáctica, ás 18:30 comezará o concerto a cargo de Panayotis Kokoras, Carlos Fontcuberta, Manuel Valenzuela e Benjamin Hackbarth co seguinte programa:

PANAYOTIS KOKORAS Viper Snake** (2021) dous percusionistas e electrónica en vivo

CARLOS FONTCUBERTA Tableaux*** (2021) versión para dous percusionistas e electrónica en vivo

MANUEL VALENZUELA T(t)-Blocks version G** (2021) dous percusionistas

BENJAMIN HACKBARTH Am I a particle or a Wave? (2011) dous percusionistas e electrónica **

**Estrea absoluta. Adicada a Synergein Project 

*** Estrea absoluta. Encargo do IVC. Adicada a Synergein Project

SYNERGEIN PROJECT Sisco Aparici e Juanjo Llopico percusión, Iván Ferrer electrónica

Merca aquí as túas entradas

Publicado o venres, 12 de novembro de 2021:

VÍTREO – Baixo o signo do vidro

Este sábado 20 novembro comezará o IX Ciclo de Música Contemporánea de Lugo MIHLSons-XXI

Ás 17:30h terá lugar unha charla didáctica no MIHL a cargo de Nuno Aroso como relator.

Unha vez rematada esta charla didáctica, ás 18:30 comezará o concerto a cargo de Inés Badalo, César Camarero, Ángela Lopes, Amanda Cole e Joāo Pedro Oliveira co seguinte programa:

INÉS BADALO Glass Landscapes* (2021) percusión soa

CÉSAR CAMARERO 33 maneras de mirar un vaso de agua (2006) trío de percusión

ÁNGELA LOPES Au-delà The blue – Pelo outono* (2021) percusión soa

AMANDA COLE Cirrus** (2004) trío de percusión

JOÃO PEDRO OLIVEIRA In the House of the Glass King (2021) quinteto de percusión

* Estrea absoluta ** Estrea europea 

NUNO AROSO

Clamat – colectivo variable: Vitória do Bem, Henrique Ramos, João Pedro Lourenço e Bernardo Rosado da Cruz percusión


Descarga aquí o programa de man

Merca aquí as túas entradas

IX Ciclo de Música Contemporánea de Lugo MIHLSons-XXI

Partindo dunha premisa da creación renovada, o IX Ciclo de Música Contemporánea de Lugo MIHLSons-XXI presenta cinco propostas que van dende a exploración da intelixencia artificial, creatividade aumentada e colaboración ser humano-máquina do concerto New Music, New Paths ata a interacción entre música e cinema de The Pawnshop, pasando por diferentes aproximacións á ciencia e tecnoloxía en Vítreo – baixo o signo do vidro, The Falls Fight e Sólidos e líquidos II. Asimesmo, o aspecto divulgativo do ciclo estará presente a través de tres charlas didácticas que darán as claves das propostas musicais que acompañan.


A axenda desta edición será a seguinte:

 • Sábado, 20 de novembro ás 18:30 h
VÍTREO – BAIXO O SIGNO DO VIDRO

 • Domingo, 28 de novembro ás 18:30 h
THE FALLS FIGHT

 • Sábado, 4 de decembro a las 18:30 h
SÓLIDOS E LÍQUIDOS II

 • Sábado, 11 de decembro ás 18:30 h

THE PAWNSHOP

 • Sábado, 18 de decembro ás 18:30 h

NEW MUSIC, NEW PATHS


CHARLAS DIDÁCTICAS

 • Sábado, 20 de novembro ás 17:30 h

Nuno Aroso relator

 • Domingo, 28 de novembro ás 17:30 h

Sisco Aparici e Juanjo Llopico relatores

 • Sábado, 18 de decembro ás 19:30 h

Roberto Alonso relator


Todas as actividades do ciclo terán lugar no MIHL, excepto o concerto The Pawnshop que se celebrará no Auditorio Municipal Gustavo Freire

Entradas de balde ata completar a cabida en www.entradaslugo.es

Podes descargar o dossier do festival nesta ligazón

Publicado o luns, 8 de novembro de 2021:

Renovación do consello escolar

Prezada comunidade educativa.

Dende hoxe día 8 e ata o vindeiro luns 15 será posible a presentación de candidaturas no contexto das eleccións de integrantes do noso consello escolar que terán lugar entre os días 22 e 26 de novembro.

Despois do aprazamento da renovación parcial do pasado outono a causa da crise sanitaria producida pola COVID-19, e logo da publicación da Resolución do 20 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos, este curso restáurase este procedemento que cada dous anos renova a metade das persoas representantes de cada un dos sectores que conforman a comunidade educativa: alumnado, nais, pais ou titores legais, persoal de administración e servizos, e profesorado. Cómpre sinalar que, considerando que no ano 2018 elixiuse por votación unha persoa representante de nais, pais e titores legais, e que a outra persoa das dúas que conforman este sector é designada pola ANPA, non se producirá a correspondente elección.

Desta maneira, e tralo sorteo público para a designación das persoas integrantes da xunta electoral e posterior constitución da mesma o pasado día 5, o proceso segue o seu camiñar coa publicación dos censos electorais nos taboleiros do centro, o comezo do prazo de presentación de candidaturas, e a apropiada difusión da información tanto do proceso como do seu calendario durante o presente mes. Este é como segue.

 • Mércores 3, sorteo público para a designación de integrantes da xunta electoral.
 • Venres 5, constitución da xunta electoral e concreción do proceso.
 • Luns 8, comezo do prazo de presentación de candidaturas e publicación dos censos electorais.
 • Martes 16, proclamación e publicación das candidaturas admitidas.
 • Venres 19, sorteo público para a designación de integrantes das mesas electorais (13:30 en administración).
 • Martes 23, votación do persoal de administración e servizos (11:30 en administración), e votación de representantes do alumnado (Entre as 17:30 e as 19:00 no vestíbulo do centro xunto ao local da ANPA).

En canto á data para a votación dos representantes do profesorado, esta será fixada en reunión de claustro.

As persoas que desexen presentar a súa candidatura deberán empregar o impreso que é posible descargar na ligazón de abaixo desta publicación ou recoller na conserxería. En todo caso, será precisa a súa entrega de maneira presencial na conserxería do conservatorio.

Dende a dirección do centro quixera facer unha chamada á participación tanto na presentación de candidaturas como na elección destas. Dende a publicación da Constitución en 1978 a participación nas escolas ven sendo unha saudable característica do noso sistema educativo. O devir dun centro debe considerarse cousa de todas as persoas que conforman a súa comunidade; cómpre, polo tanto, adoptar unha actitude comprometida ao respecto da participación no seu goberno.

Un saúdo.

O director

Daniel Borja Durán Alonso


Impreso para a presentación de candidaturas


Publicado o xoves, 28 de outubro de 2021:

Volve a Banda Infantil!!!


O día 2 de Novembro comezamos os ensaios coa Banda Infantil, que serán todos os martes de 17:00 a 19:00 na Aula de Orquestra.

Si eres alumno/a do Grao Elemental de calquera especialidade de vento madeira, vento metal ou percusión, anótate para participar enviando un correo electrónico co teu nome, curso e especialidade na que estás matriculado ó mail: 

vicedireccion@cmusxoanmonteslugo.edu.es

Publicado o venres, 22 de outubro de 2021:

Big Band e Danza


Da colaboración da Big Band do Conservatorio Profesional de Música Xoán Montes de Lugo co Conservatorio Profesional de Danza de Lugo xorde esta peza audiovisual na que se mesturan de xeito maxistral a música e a danza.

"Sing, sing, sing" foi composta e gravada no ano 1936 polo trompetista Louis Prima (o rei do swing) e un ano máis tarde polo gran Benny Goodman no arranxo de Jimmy Mandy. 

A ritmo de swing, a beleza tímbrica dos instrumentos de vento en harmonía co piano e a percusión fusiónanse de manera hipnótica cos movementos dos bailaríns.