Escondido:

Titorías

CURSO 2017/18

PUBLICARASE PRÓXIMAMENTE
Consultar directamente ao Profesor Titor
Desculpen as molestias

HORARIOS DE RECEPCIÓN DE ALUMNOS,
PAIS, NAIS E TITORES LEGAIS


Recepción de alumnos: Os profesores estarán a disposición dos alumnos para calquera consulta nos horarios especificados.


Recepción de Pais, Nais e Titores legais: Pregamos soliciten cita na conserxería do centro con 48 horas de antelación.

ProfesorRecepción Alumnos / Pais