Escondido:
Escondido:

Coordinación TIC


Coordinador:
  • Alfredo López López

Horario de Gardas TIC 2017-18:

Martes de 12 a 13 horas
Mércores de 12:45 a 13:45 horas

na sala de profesores

  
Enderezo electrónico: tic@cmusxoanmonteslugo.edu.es