Escondido:
Escondido:

Matrícula

DOCUMENTACIÓN: 

Instrucións e documentación da matrícula para o curso 2018-19PRAZOS DA MATRÍCULA en XUÑO : 

 • Alumnos oficiais:
  • con avaliación positiva na convocatoria de xuño: 11 de xuño a 6 de xullo de 2018 

 • Alumnos de novo acceso:
  • Alumnos admitidos en 1º de Grao Elemental e que obtiveron praza (en 1ª volta):
   • 26 de xuño a 6 de xullo de 2018
  • Alumnos admitidos en 1º de Grao Elemental e que obtiveron praza (en 2ª volta):
   • 28 de xuño a 6 de xullo de 2018
  • Alumnos que superaron a Proba de Acceso e obtiveron praza:
   • 28 de xuño a 6 de xullo de 2018
ALUMNOS PROCEDENTES DE OUTROS CENTROS: (non teñen que facer a Proba de Acceso)

No mes de xuño se solicita o acceso mediante unha preinscrición. Unha vez comprobada a dispoñibilidade de prazas hai que matricularse no mes de setembro.

 • Prazo de preinscrición en xuño11 de xuño a 6 de xullo de 2018

Para formalizar a preinscrición deberase presentar unha das seguintes solicitudes:


nota: para ver os prazos de matrícula para inscribirse nas probas de acceso siga o enlace: Información das Probas de Acceso.