Departamento de Linguaxe Musical


CURSO 2016-17:

 • Educación Auditiva e Vocal:
  • Profesores:
   • Victoria O. Díaz Dorribo
   • Daniel Borja Durán Alonso
   • Maite García Pato
   • Manuel José Grande Ramos
   • Henar Matesanz Fernández
   • Rosalía Seijo Grueiro
   • Emma Sela Pérez

 • Linguaxe Musical:
  • Profesores:
   • Victoria O. Díaz Dorribo
   • Daniel Borja Durán Alonso
   • Maite García Pato
   • Manuel José Grande Ramos
   • Henar Matesanz Fernández
   • Rosalía Seijo Grueiro
   • Emma Sela Pérez

 • Pedagoxía:
  • Profesor:
   • Daniel Borja Durán Alonso

 • Repentización e Acompañamento de Piano:
  • Profesores:
   • Victoria Díaz Dorribo
   • Manuel José Grande Ramos

 • Coro Infantil: (materia voluntaria non-avaliable)
  • Profesores:
   • Juan Ignacio Martínez Pardo (pianista acompañante)
   • Henar Matesanz Fernández (directora)Xefe de Departamento: Henar Matesanz Fernández
linguaxemusical@cmusxoanmonteslugo.edu.es