Escondido:
Escondido:
Departamento de Conxunto


CURSO 2017-18:
 • Música de Cámara e Conxunto:
  • Profesores/as:
   • Iván Barro Alonso
   • Silvia Camino Saco
   • Patricia Castro Vázquez
   • José Corral Muñiz
   • José Fraiz Conde
   • Sara Franco Ruíz
   • Mª Dolores García Baamonde
   • Javier Ángel Gómez Arias
   • Luís Lazcano Nóvoa
   • Araceli Martínez Fernández
   • Iván Martínez Sabio
   • Carmen Marzoa Varela
   • Esperanza Moreno Flores
   • Olalla Pantín López
   • Sergio Pena Castro
   • Eduardo Pozo Pérez
   • Antonio Queija Uz
   • Leopoldo Romero González
   • Tamara Mª Santamariña Sanmartín
   • Mº Lourdes Santos Sanz. Diego Ventoso Fernández

 • Coro:
  • Directora:
   • Lucía Abelairas Lemos
  • Profesores/as de Reforzo:
   • Daniel Borja Durán Alonso
 • Orquestra
  • Directora:
   • Mª del Carmen Marzoa Varela
  • Profesores/as de reforzo:
   • Sara Franco Ruíz
   • Araceli Martínez Fernández
   • Cristina Nogueira Pérez
   • Carmen Varela Arrojo

 • Banda:
  • Director:
   • Francisco Javier Pérez Piñeiro
  • Profesores/as de reforzo:
   • Diego Ventoso Fernández

Xefa de Departamento: Esperanza Moreno Flores