Departamento de Conxunto


CURSO 2016-17:
 • Música de Cámara e Conxunto:
  • Profesores/as:
   • Maria  Álvarez Santiago
   • Antonio Bádenas Tatay
   • Patricia Castro Vázquez
   • Mª Dolores García Baamonde
   • Manuel Iglesias Ramilo
   • Marcos Mariño Vázquez
   • Iván  Martínez Sabio
   • Mª del Carmen Marzoa Varela
   • Esperanza Moreno Flores
   • Mª del Carmen Novoa Ares
   • Olalla Pantín López
   • Francisco Javier Pérez Piñeiro
   • Eduardo Pozo Pérez
   • Antonio Queija Uz
   • Fernando Jesús Ramón Rico
   • Leopoldo Romero González
   • José Ramón Saborido Roca
   • Lourdes Santos Sanz
   • Diego Segade Blanco
   • Rodrigo Vázquez García
   • Diego Ventoso Fernández

 • Coro:
  • Directora:
   • Lucía Abelairas Lemos
  • Profesores/as de Reforzo:
   • Daniel Borja Durán Alonso
   • Esperanza Moreno Flores
 • Orquestra
  • Directora:
   • Mª del Carmen Marzoa Varela
  • Profesores/as de reforzo:
   • Cristina González Franco
   • Araceli Martínez Fernández
   • Fernando Jesús Ramón Rico
   • Carmen Varela Arrojo

 • Banda:
  • Director:
   • Francisco Javier Pérez Piñeiro
  • Profesores/as de reforzo:
   • Javier Ángel Gómez Arias
   • Manuel Iglesias Ramilo
   • Marcos Mariño Vázquez
   • Diego Ventoso Fernández

Xefa de Departamento: Esperanza Moreno Flores