Escondido:
Escondido:

Departamento de Acordeón e Música TradicionalCURSO 2017-18:
  • Acordeón:

  • Repentización e Acompañamento de Acordeón:

Xefe/a de Departamento: Tamara María Santamariña Sanmartín